БИБЛИОТЕКАРСКО ДРУШТВО СРБИЈЕ            

Одржан Форум БДС на 62. Сајму књига

Протекле недеље у Београду је одржан 62. међународни сајам књига, највећа смотра књиге и издаваштва на Балкану, на којем је учешће узело и Библиотекарско друштво Србије. У петак 27. октобра БДС је на Сајму одржало нови Форум БДС “1000 идеја за библиотечку делатност: како библиотеке да (пре)узму кључ у своје руке”, у препуној сали “Иво Андрић” Београдског сајма. Инспирација за тему дошла је од слогана 62. Сајма књига “Кључ је у књигама!”, уз основно питање како да библиотекари стекну већу контролу над кључем или кључевима који омогућавају унапређење струке или бољи професионални положај у друштву.

Форум је током два сата излагања приказао искуства која су чланови БДС стекли захваљујући међународним контактима током путовања на ИФЛА Конгрес у Вроцлаву у августу 2017, као и активности Друштва у Србији које промовишу и штите професију и њен законски утврђен статус, уз учешће 10 говорника, чланова БДС:
Мирјана Нешић (Библиотека Београдске политехнике), Филм о ИФЛА 2017
Јелана Јовин (БМС), IFLA WLIC 2017: сесије отварања и затварања
Весна Вуксан (УБСМ), IFLA Глобална визија, заговарање, лидери и нови професионалци
Оливера Настић (БГБ), ИФЛА волонтери
Недељка Ложајић (НБС), ИФЛА секција за библиотеке које пружају услуге особама са тешкоћама у читању
Љиљана Косијер (ГБНС), Cycling for Libraries – Wroclaw 2017
Марија Радуловић (ГБ Чачак), Постер сесија на 83. ИФЛА Конгресу и Шлеска библиотека у Катовицама
Ана Гвозденовић (НБ Краљево), Моравска библиотека у Брну-Шта је слично а шта се разликује
Оливера Кривошић (БМС), Библиотекари на путу: Вроцлав, Ополе, Братислава
Богдан Трифуновић (БДС), 1000 идеја до 1000 реализација: на путу сарадње

Уз приказане фотографије и филмове насталих током реализације пројекта “Библиотекари на путу: 1000 километара до 1000 идеја” говорило се и о најјачим импресијама и утисцима са пута, који је укључивао поред Вроцлава и обилазак четири значајне савремене библиотеке, у Брну, Ополу, Катовицама и Братислави. Општи је закључак да је поред позитивне енергије и идеја прикупљених током пута, могућност и потреба сарадње са колегама у земљи и иностранству на учеснике пројекта оставило највећи утисак. Након ИФЛА Конгреса у Вроцлаву ту сарадњу су наставили управо учесници пројекта, кроз Форуме БДС и ширење идеја које су виђене као део позитивне и примењиве праксе код колега у иностранству.

Форум БДС завршио је председник Друштва уз извештај о активностима БДС на пољу јачања положаја и статуса библиотечко-информационе делатности у Србији, о прошлим и актуелним иницијативама које се спроводе, али је због истека расположивог времена ова тема остала недоречена, нарочито у светлу актуелног притиска на библиотеке да “рационализују” број запослених. Из тог разлога дискусија о овој и сродним темама наставља се, а прилику да се чланство БДС поново окупи имаћемо већ у новембру, на планираном Форуму БДС у Ужицу.

????????? ???: форум

Comments are closed.