БИБЛИОТЕКАРСКО ДРУШТВО СРБИЈЕ            

Одржана конститутивна седница Радне групе БДС

На седници Скупштине Библиотекарског друштва Србије одржаној 24. фебруара 2017. године у Београду, донета је Одлука о именовању Радне групе за израду Предлога измена и допуна Закона о библиотечко-информационој делатности и Правилника о ближим условима за стицање виших стручних звања у библиотечко-информационој делатности у саставу: Татјана Богојевић, Татјана Брзуловић Станисављевић, Весна Вуксан, Жељко Вучковић, Јелена Глишовић, Бранка Драгосавац, Гордана Ђоковић, Ана Ивковић, Александра Кручичан, Маша Младеновић, Мирјана Радовановић Пејовић, Иван Стојановић, Гордана Стокић Симончић, Небојша Цвејић и Новка Шокица Шуваковић.


* Аутор свих фотографија је Небојша Цвејић

Радна група се састала 13. јуна 2017. у просторијама Народне библиотеке Србије и одржала конститутивну седницу. Састанку су присуствовали: Татјана Богојевић, Весна Вуксан, Јелена Глишовић, Бранка Драгосавац, Ана Ивковић, Александра Кручичан, Маша Младеновић, Иван Стојановић, Гордана Стокић Симончић, Небојша Цвејић, Новка Шокица Шуваковић и Бојана Вукотић (секретар БДС). Седницу је отворила Бојана Вукотић, секретар Друштва. На конститутивној седници изабран је председник Радне групе – Бранка Драгосавац. За заменика председника изабрана је Новка Шокица Шуваковић, док је записничар Весна Вуксан.

Чланови Радне групе сложили су се да ће као последица измена Закона и Правилника у смислу проналажења алтернативног решења за садашњи назив „дипломирани библиотекар“ бити неопходно извршити измене и у Правилнику за полагање стручних испита и у Каталогу радних места у култури. Чланови Радне групе договорили су да ће будући заједнички рад бити заснован на изради електронског документа на интернету и састанцима Радне групе, од којих ће први следећи бити на јесен 2017.

Објављено под: јавне расправе

Comments are closed.