БИБЛИОТЕКАРСКО ДРУШТВО СРБИЈЕ            

Нацрт Стратегије развоја културе у Србији 2017-2027

Библиотекарско друштво Србије преноси информацију да је Министарство културе и информисања 1. јуна 2017. године јавности представило “Нацрт Стратегије развоја културе у Србији од 2017. до 2017. године”, кровни документ који треба да стратешки одреди план развоја културе у Републици Србији, односно правни и финансијски оквир тог развоја у наредних десет година. Више информација доступно је на веб сајту Министарства, http://kultura.gov.rs/cyr/aktuelnosti/predstavljen-nacrt-strategije-razvoja-kulture-u-republici-srbiji-od-2017–do-2027-

Текст Нацрта доступан је на адреси http://www.kultura.gov.rs/docs/dokumenti/nacrt-strategije-razvoja-kulture-republike-srbije-od-2017–do-2027-/-nacrt-strategije-razvoja-kulture-republike-srbije-od-2017–do-2027-.pdf

Министарство је предвидело да се коментари и предлози за унапређење текста нацрта Стратегије могу послати на адресу: strategija@kultura.gov.rs

Библиотекарско друштво Србије позива чланове, библиотекаре и стручњаке из библиотечко-информационе делатности да се укључе у јавну расправу поводом предложеног документа и својим коментарима, предлозима и сугестијама унапреде део који се директно односи на нашу струку. У случају постојања довољно интересовања од стране чланова Друштва, БДС би прикупило прослеђене предлоге и објединило као један предлог према Министарству културе и информисања.

????????? ???: Вести

Comments are closed.