БИБЛИОТЕКАРСКО ДРУШТВО СРБИЈЕ            

Позив на Скупштину БДС 24. 02. 2017.

Управни одбор Библиотекарског друштва Србије, на седници одржаној 24. јануара 2017. године у Народној библиотеци Србије, донео је одлуку о сазивању прве Скупштине БДС у 2017. години у петак 24. фебруара 2017. у Амфитеатру Народне библиотеке Србије, са почетком у 12 часова. Позивамо делегате Скупштине БДС, чланове Управног и Надзорног одбора БДС да присуствују Скупштини због важности одлука које се морају донети том приликом.

Пре заседања Скупштине, у 11 часова одржаће се седнице Управног и Надзорног одбора БДС.

Од 11,00 до 12,00 сати у Амфитеатру ће се одржати састанци секција и комисија БДС чији чланови се позивају да присуствују седници Скупштине. Молимо руководиоце установа из којих долазе делегати Скупштине, чланови органа Друштва, односно чланови стручних тела БДС, да омогуће колегиницама и колегама долазак на Скупштину.

————–

У складу са чланом 19. Статута Библиотекарског друштва Србије (од 7. априла 2011. године) и Одлуком Управног одбора Библиотекарског друштва Србије од 24. јануара 2017. године, председник Библиотекарског друштва Србије сазива Скупштину Библиотекарског друштва Србије за 24. фебруар 2017. године (петак), са почетком у 12 часова, у Амфитеатру Народне библиотеке Србије, Скерлићева 1, Београд (улаз са Врачарског платоа) и предлаже следећи

ДНЕВНИ РЕД

Верификација мандата делегата Скупштине у складу са Статутом Библиотекарског друштва Србије.

1. Усвајање Записника са Скупштине БДС од 23. новембра 2016.
2. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Библиотекарског друштва Србије и подружница БДС у 2016. години
3. Разматрање и усвајање Финансијског извештаја БДС за 2016. годину
4. Разматрање и усвајање Програма рада БДС у 2017. години
5. Избор Радне групе БДС за израду Предлога измена и допуна Закона о библиотечко-информационој делатности и Правилника о ближим условима за стицање виших стручних звања у библиотечко-информационој делатности
6. Текућа питања

Библиотекарско друштво Србије позива председнике, координаторе и чланове стручних тела Друштва (комисије и секције БДС) да се истог дана када се одржава Скупштина окупе у Амфитеатру НБС од 11 часова и одрже састанке стручних тела, а након тога присуствују и Скупштини БДС.

Молимо делегате и чланове стручних тела да се одазову овом позиву.

Председник
Библиотекарског друштва Србије
др Богдан Трифуновић

У Београду, 24. јануара 2017. године

————-

ПРИЛОЗИ:

ПРЕДЛОГ ДНЕВНОГ РЕДА СКУПШТИНА БДС 24. 02. 2017.
Записник са 3. Скупштине БДС, 23. 11. 2016.

????????? ???: скупштине

Comments are closed.