БИБЛИОТЕКАРСКО ДРУШТВО СРБИЈЕ            

Чланарина БДС за 2017. годину

Библиотекарско друштво Србије обавештава своје чланове, колегинице, колеге, стручну јавност, да је Управни одбор БДС на седници одржаној 24. јануара 2017. године донео одлуку о висини чланарине и року за њено плаћање у 2017. години.

Висина чланарине БДС за 2017. годину остаје непромењена као и претходних година и износи 1.000 динара. Рок за плаћање чланарине је 31. март 2017. Уједно обавештавамо да је урађена нова Приступница за све чланове коју је потребно попунити приликом учлањења/обнове чланарине. Детаљи се налазе на страници http://bds.rs/wordpress/?page_id=112. Подаци прикупљени преко Приступнице чиниће јединствену базу података о члановима БДС од 2017. године.

БДС моли све постојеће чланове Друштва, као и нове, да у предвиђеном року плате чланарину, како би БДС несметано функционисало и на време реализовало активности у овој години. У случају потребе издавања профактуре за плаћање више чланарина одједном (као што је случај плаћања од стране установе за своје запослене) молимо обавестите секретара БДС Бојану Вукотић о жељеном броју чланарина на sekretar@bds.rs, након чега ће вам бити издата профактура.

Одлука УО БДС о висини, начину и року плаћања чланарине за 2017. годину

Објављено под: организација

Comments are closed.